arrow

Co je to RPSN

SMS půjčky s 1 Kč

EverydayPlus

Kredito24

Půjčka7

Zaimo

Zaplo

07-08-2015

Zkratka RPSN je v oblasti půjček velmi důležitá. Jedná se o roční procentuální sazbu nákladů. Tímto údajem bychom se měli řídit především, pokud uvažujeme o úvěru a zvažujeme, který by při nás byl nejvýhodnější.

Důležité údaje, které nepřehlížejte

Údaje o RPSN se často uvádějí spíše drobným písmem nebo až na konci smluvních podmínek. Jde ale o nejdůležitější ukazatel. Poskytovatelé se jím neradi chlubí, zviditelňují raději výši úroků. Úroky ale nejsou jedinými náklady, které s půjčkou máme.

Co RPSN zahrnuje?

RPSN je vlastně skutečná cena za půjčení peněz a zhodnocuje výhodnost dané půjčky. Uvádí se v procentech za rok. V čísle jsou zahrnuty veškeré poplatky s půjčkou spojené, včetně úroků. Platíte totiž mnohdy i za správu úvěru, uzavření smlouvy, vedení účtu, převod peněz nebo za pojištění schopnosti splácet. RPSN nezahrnuje sankce za prodlení se splátkami nebo poplatky za doplňkové služby.

Porovnávejte celkové náklady, ne jen úroky

Pokud chcete porovnat jednotlivé úvěry různých společností, porovnávejte jejich RPSN. Lépe vyhodnotíte, o kolik půjčku přeplatíte. U bank bývá RPSN obecně výhodnější než u nebankovních společností. U krátkodobých nebankovních půjček může být tato hodnota dokonce až v tisících procent.

Je údaj o RPSN povinný?

Pokud žádáte o půjčku, k dispozici máte různé online kalkulačky, kde si vypočítáte, jaký bude údaj RPSN právě pro vás. Při velmi nízkých nebo naopak vysokých úvěrech nemají poskytovatelé povinnost údaj udávat, je to ale v jejich dobru. Pokud jej neuvedou, automaticky se úvěr zúročí diskontní sazbou stanovenou Českou národní bankou, což je pro poskytovatele nevýhodné. U úvěrů od 5 000 do 1,88 milionů Kč je povinné RPSN uvádět.