arrow

Typy podnikání

SMS půjčky s 1 Kč

EverydayPlus

Kredito24

Půjčka7

Zaimo

Zaplo

Začínající podnikatelé si mohou v České republice vybrat z několika právních forem podnikání a stát se fyzickou nebo právnickou osobou.

Právní formy podnikání

Podnikající fyzické osoby - živnosti

Fyzická osoba má za povinnost požádat o živnostenský list nebo koncesní listinu. Pro vydání živnostenského listu musí být fyzická osoba trestně bezúhonná. Živnosti dělíme na:


 1. volné – podnikatel nemusí mít konkrétní kvalifikaci
 2. řemeslné – podnikatel musí být alespoň vyučen v určitém oboru nebo mít minimálně šestiletou praxi
 3. vázané– podnikatel musí mít potřebnou kvalifikaci a splňovat požadavky různých předpisů a zákonů
 4. koncesované – pro jednotlivé živnosti jsou předepsány různé požadavky, které vycházejí z příslušných zákonů a předpisů

Při ohlášení volné živnosti mohou živnostníci vyplnit Jednotný registrační formulář. Prostřednictvím této žádosti dojde k ohlášení živnosti na finančním úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a případně úřadu práce.

Právnické osoby – obchodní korporace

Česká legislativa rozeznává pět druhů korporací: společnost s ručením omezením, akciovou společnost, veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost a družstvo. Obchodní společnosti vznikají sepsáním společenské smlouvy a oprávnění podnikat nastává zápisem do obchodního rejstříku.


 1. Společnost s ručením omezeným – s.r.o. (kapitálová společnost)
  Založit ji může jedna či více fyzických nebo právnických osob a minimální základní kapitál může být ve výši pouhé 1 Kč. Společnost ručí celým svým majetkem a společníci do výše nesplaceného vkladu. Mezi orgány této společnosti patří valná hromada a statutární orgán (jednatelé). Maximální počet společníků činí 50.

 2. Akciová společnost – a.s. (kapitálová společnost)
  Založit ji může pouze právnická osoba. Základní kapitál tvoří akcie o určité jmenovité hodnotě. Jestliže společnost veřejně nabídne akcie, musí být základní kapitál v minimální výši 20 mil. korun. V opačném případě stačí ZK ve výši 2 mil. korun. Společnost ručí celým svým majetkem a její akcionáři neručí za závazky společnosti.

 3. Veřejná obchodní společnost – v.o.s. (osobní společnost)
  Společnost musejí založit minimálně dvě osoby a výše základního kapitálu závisí na jejich uvážení. Osoby ručí svým majetkem, a to společně a nerozdílně. Společnost vzniká zápisem do Obchodního rejstříku. Statutárním orgánem mohou být všichni společníci.

 4. Komanditní společnost – k.s. (osobní společnost)
  Společnost zakládají minimálně dvě osoby a základní kapitál vkládá komandista v minimální výši 5 tisíc korun. Tito komandisté ručí svým vkladem, komplementáři celým svým majetkem. Ti zároveň vedou společnost a jsou jejími orgány.

 5. Družstvo
  Družstvo musí založit minimálně 5 fyzických nebo 2 právnické osoby. Členové neručí za závazky družstva, což neplatí pro samotné družstvo.